Faciliteren

Werkgroep Dementievriendelijk IJsselstein

Alzheimer Nederland Lekstroom
Werkgroep Dementievriendelijk IJsselstein

Dementie wordt volksvijand nummer één: binnen korte tijd heeft één op de vijf Nederlanders een vorm van dementie, met alle gevolgen voor deze mensen en de samenleving.

Om daar op te anticiperen is op initiatief van Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom, de werkgroep Dementievriendelijk IJsselstein opgericht. De werkgroep heeft met de Gemeente IJsselstein op 28 maart 2018 het participatie verdrag “Dementievriendelijk IJsselstein” gesloten, met als doel:

 • Stem geven aan mensen met dementie en hun mantelzorgers en daarmee het versterken van hun positie.
 • Verspreiden van informatie over dementie en daarmee het doorbreken van het taboe rond de ziekte.
 • Vergroten van kennis gericht op signalering en het omgaan met dementie bij een groot aantal mensen met dementie om deelname aan de samenleving te handhaven.
 • Toegankelijk maken van diensten, maatschappelijke en  culturele activiteiten voor mensen met dementie om deelname aan de samenleving te handhaven.
 • Zoveel mogelijk mensen dementievriendelijk maken (door training of bijvoorbeeld de “GOED” test uit te voeren op www.samendementievriendelijk.nl).

Als alternatief voor de genoemde “GOED” test biedt de werkgroep gratis trainingen aan voor instellingen of organisaties, waarin achtergronden van de ziekte, het herkennen en omgaan met demente personen aan de orde komen.

De werkgroep heeft de afgelopen tijd al diverse trainingen verzorgd, o.a. voor de eerstelijns gezondheidszorg, de wijkagenten, de brandweer, het sociaal team, medewerkers van de bibliotheek, de chauffeurs van Pulse, de buurtvereniging Europa- Oranjekwartier, baliemedewerkers Gemeente en de medewerkers van Albert Heijn. Er zijn al trainingen gepland voor de BOA’s en Zonnenbloem en in voorbereiding zijn de trainingen voor o.a. de medewerkers van Jumbo Achterveld en de Ontmoetingskerk. Contacten zijn gelegd met de fysiotherapeuten, de tandartsen en de R.K en Hervormde Kerk. 

Om Dementievriendelijk in IJsselstein duidelijk op de kaart te zetten worden door de werkgroep in de maand september diverse activiteiten georganiseerd.  

Leden werkgroep:

 • Marion van Hoof - de Ward, bestuurslid Alzheimer Nederland-Lekstroom
 • Janneke van Tilburg, bestuurslid Alzheimer Nederland-Lekstroom
 • Olivia Maduro, Isselwaerde/ AxionContinu
 • Aniek Franck, sociaal team
 • Daphne Maaswinkel, Stichting Pulse
 • Judith Willems, Vitras
 • Ilja Bakker, Bibliotheek Lek & IJssel
 • Carla Post, Europa- Oranjekwartier
 • Fred Haas, Jumelage Comité IJsselstein – Herentals

 

         

Dit zijn onze contactgegevens

Blij je te ontmoeten in IJsselstein!