Privacy

De stichting Stadsmarketing IJsselstein, gevestigd aan Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://inijsselstein.nl
Overtoom 1
3401 BK IJsselstein
Tel. +31306861611
Stadsmarketing IJsselstein is te bereiken via info@inijsselstein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De website inijsselstein.nl heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Stadsmarketing IJsselstein vraagt van bezoekers niet om en gebruikt niet persoonlijke gegevens zoals uw postadres. Wij verwerken slechts uw e-mailadres zodra u die zelf wilt achter laten bij ons. Stadsmarketing verwerkt verder geen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Aanbieders op de website, zoals ondernemers, culturele groepen, verenigingen, stichtingen hebben hun eigen login (gebruikersnaam en wachtwoord).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inijsselstein.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stadsmarketing IJsselstein verwerkt uw e-mail adres voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Stadsmarketing IJsselstein maakt¸ als u daar toestemming voor geeft, gebruik van cookies bij uw bezoek aan onze websites. Stadsmarketing verzamelt deze informatie voor de volgende doelen:

  • het begrijpen van uw interesse tijdens het bezoek aan onze website
  • het helpen navigeren tijdens het bezoek aan onze website

Geautomatiseerde besluitvorming
Stadsmarketing IJsselstein neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die genomen zouden kunnen worden door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stadsmarketing IJsselstein) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stadsmarketing IJsselstein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en waarvoor u uw gegevens bij ons hebt ingevoerd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia : wordt niet bewaard
E-mail adres : wordt bewaard zolang u dat wil
Gegevens aanbieders : wordt bewaard zolang u dat wil

Delen van persoonsgegevens met derden
Stadsmarketing IJsselstein verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stadsmarketing IJsselstein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stadsmarketing IJsselstein gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stadsmarketing IJsselstein gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@inijsselstein.nl.

Stadsmarketing IJsselstein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stadsmarketing IJsselstein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op de pagina waar u persoonsgegevens of bedrijfsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen en zijn voor ons onzichtbaar. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
Wij hebben met onze leveranciers en partners afgesproken dat alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inijsselstein.nl.

Volg ons op social media
Blij je te zien in IJsselstein