Privacy Statement

De website www.inijsselstein.nl is een gezamenlijk initiatief van van de stichting Stadsmarketing IJsselstein, gevestigd aan Hofstraat 8, 3401 DE IJsselstein en de vereniging BIZ IJsselstein (BIJ), gevestigd aan de Zuid IJsseldijk 31, 3401 PX IJsselstein. Beide partijen zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegeven, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
E-mail:
info@inijsselstein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De website inijsselstein.nl heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) vragen van bezoekers niet om persoonlijke gegevens en gebruikt geen persoonlijke gegevens zoals uw postadres. Wij verwerken slechts uw e-mailadres als u ervoor kiest uw e-mailadres achter te laten. Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) verwerken ook geen persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of informatievoorziening. Aanbieders op de website, zoals ondernemers, culturele groepen, verenigingen, stichtingen hebben hun eigen login (gebruikersnaam en wachtwoord).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienst van Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inijsselstein.nl. De persoonsgegevens zullen dan direct worden verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) verwerken uw e-mailadres voor de volgende doelen:

  • We zenden u onze nieuwsbrief vanuit ons gezamenlijke platform InIJsselstein.
  • We zenden u een email indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden is gebaseerd op de van u verkregen toestemming. Zodra de toestemming wordt ingetrokken zal Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die genomen zouden kunnen worden door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ)) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en waarvoor u uw gegevens bij ons hebt ingevoerd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia : wordt niet bewaard
E-mailadres : wordt bewaard totdat u zich uitschrijft
Gegevens aanbieders : wordt bewaard totdat u zich uitschrijft

Delen van persoonsgegevens met derden
Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) maakt, als u daar toestemming voor geeft, gebruik van cookies bij uw bezoek aan onze websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) plaatsen deze cookies voor de volgende doelen:

  • het begrijpen van uw interesse tijdens het bezoek aan onze website
  • het helpen navigeren tijdens het bezoek aan onze website
  • om te tellen hoeveel bezoekers we op de site mogen verwelkomen en hoe lang een bezoeker op een pagina verblijft.

De informatie uit deze cookies wordt gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. We gebruiken Google Analytics voor deze functie. Google Analytics staat bij ons zo ingesteld dat uw privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. We laten Google niet het volledige IP-adres verwerken (Anonymize IP). En we delen geen informatie met Google. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting Veilig Internetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account of door een e-mail te sturen aan info@inijsselstein.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben (uw e-mailadres) naar u te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@inijsselstein.nl.

Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link op Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stadsmarketing IJsselstein/BIZ IJsselstein (BIJ) nemen de bescherming van uw gegevens serieus. We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. En we blijven deze maatregelen monitoren op hun juiste werking. Op de pagina waar u persoonsgegevens of bedrijfsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen en zijn voor ons onzichtbaar. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

Wij hebben met onze leveranciers en partners afgesproken dat alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inijsselstein.nl.

Volg ons op social media
Blij je te zien in IJsselstein