verlengde-meerlopad-0001.jpg
Nieuws

Nieuw fietspad geopend

Het fietspadennetwerk in de provincie Utrecht is uitgebreid met een nieuw fietspad tussen de Noord-IJsseldijk en de Nedereindseweg, tussen IJsselstein en Utrecht. Wethouders Kees Geldof van gemeente IJsselstein en Lot van Hooijdonk van gemeente Utrecht opende samen met gedeputeerde Arne Schaddelee van provincie Utrecht en voorzitter Johan van Everdingen van recreatieschap Stichtse Groenlanden afgelopen maandag 8 november dit nieuwe fietspad. Het draagt nu nog de werknaam ‘Verlengde Meerlopad’, maar begin 2022 buigt de IJsselsteinse straatnamencommissie zich over een definitieve naam, die linkt naar de rijke historie van dit gebied. Met het bevestigen van fietsknooppuntbord nummer 77 werd het fietspad officieel in gebruik genomen en toegevoegd aan het provinciale fietsknooppuntennetwerk.

Het geheel is uitgevoerd in opdracht van recreatieschap Stichtse Groenlanden, door Recreatie Midden-Nederland en aannemersbedrijf Mouwrik uit Waardenburg en in samenwerking met gemeenten IJsselstein en Utrecht, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer.

Ook aan de natuur is gedacht, want de oevers van de watergang langs het fietspad zijn als onderdeel van het project natuurvriendelijk ingericht. Verder heeft de gemeente IJsselstein een aanpassing aan de Noord-IJsseldijk uitgevoerd om de veiligheid van de fietser te verhogen. Het nieuwe kruispunt dat ontstaan is bevindt zich vlakbij een bocht in de weg. Daarom is het kruispunt als een 30km/u zone uitgevoerd. Rondom het nieuwe kruispunt is zo’n 50 meter aan rood-asfalt aangelegd met een middenstrook. Aan weerszijde is een verkeersdrempel geplaatst, bestemd voor 30km/u.

Groen groeit mee

Het ‘Verlengde Meerlopad’ is onderdeel van het in 2020 afgeronde Programma Recreatie om de Stad (RodS) van de provincie Utrecht en is één van de laatste projecten uit dit programma. Onder dit programma zijn verschillende groengebieden en recreatieve verbindingen in provincie Utrecht gerealiseerd, ondanks dat in 2011 de bijdrage vanuit het Rijk stopte.

Aan deze samenwerking willen provincie en gemeenten graag een vervolg geven, zodat de groei van de regio hand in hand gaat met vergroening en kwaliteitsverbetering ten behoeve van mens en natuur. In het visiedocument ‘Integraal ruimtelijk perspectief’ hebben de 16 Utrechtse gemeenten samen met de provincie vastgelegd dat ‘groen’ meegroeit met de stedelijke ontwikkeling in de regio. De ontwikkeling van stedelijk gebied, stadsranden en landelijk gebied zijn erop gericht om de groene kwaliteiten van de regio te versterken en te behouden. Deze groene en landschappelijke kwaliteiten zijn de basis van de kwaliteit van de regio voor ieder gemeente in de provincie.

Deze groene ambities zijn vertaald in het programma ‘Groen Groeit Mee’, waarin gemeenten samen met de provincie Utrecht concrete plannen uitwerken om de ambities te realiseren. Daarbij wordt aan het Rijk gevraagd om weer mee te investeren in groen dat de stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt en ondersteunt.

De opening van het nieuwe fietspad maakt duidelijk dat met een goede samenwerking waarin partners gelijkwaardig optrekken er mooie producten zoals dit fietspad gerealiseerd kunnen worden.

 

Fotografie: Rick Huisinga
Op de foto, van links naar rechts: Johan van Everdingen, Kees Geldof, Lot van Hooijdonk, Arne Schaddelee.

Volg ons op social media
Blij je te zien in IJsselstein