ger1805043624-lr-2.jpg
Nieuws

Stadsmarketingwebsite IJsselstein.nl live

Ontmoet elkaar op de vernieuwde website

Vanaf 9 mei kan iedereen voor alle informatie over IJsselstein terecht op de gloednieuwe website ijsselstein.nl. Een digitaal platform waarin gemeentelijke diensten, ondernemers en verenigingen via één toegang bereikbaar zijn. Ontdek wat IJsselstein allemaal te bieden heeft aan cultuur, winkelen, horeca, evenementen, recreatie, zorg en welzijn of sport. ‘Ontmoet elkaar in IJsselstein’ krijgt een optimale invulling door storytelling, beeld en acties. IJsselstein zet zich met dit platform als merk in de markt.

IJsselstein.nl

IJsselstein.nl is uniek omdat de inwoners en bezoekers centraal staan. De site biedt alle denkbare informatie: Wat wil je doen? Wat zoek je? Waar moet je zijn?
Maar ook vinden inwoners er informatie over bijvoorbeeld het verlengen van een paspoort of het aanvragen van een vergunning.  

Gemeentelijke website
Voor de website van de gemeentelijke organisatie biedt ijsselstein.nl een nieuwe voorpagina die uitnodigend, interactief en verbindend is en rechtstreeks linkt naar de vijf meest bezochte gemeentelijke producten en diensten. Met één klik linkt de site door naar de bestaande gemeentelijke website.
 
Website Uit in IJsselstein
Ook de website Uit in IJsselstein wordt opgenomen in de nieuwe website. De website uitinijsselstein.nl gaat uit de lucht. De vertrouwde bezoekersinformatie gaat deel uitmaken van ijsselstein.nl. Daar vindt de bezoeker de agenda met evenementen en activiteiten. Ook bevat de website volop informatie en tips om elkaar te ontmoeten op het gebied van onder meer cultuur, recreatie en sport. 

Waarom deze nieuwe website? 

Op 2 juli 2015 is de Economische visie met de titel ‘Ontmoet ondernemend IJsselstein’ vastgesteld.  Vervolgens is medio 2016 de stadsmarketing actief opgestart. Onder de paraplu van het merk ‘Ontmoet elkaar in IJsselstein’ hebben de partijen de visie verder uitgewerkt met als leidraad de thema’s uit de visie: inspireren, bereiken en beleven.

Een van de speerpunten uit de Economische visie is het streven naar één gezamenlijke digitaal platform, een marketingwebsite waarop alles dat IJsselstein te bieden heeft, professioneel wordt ontsloten. In de afgelopen maanden is in een unieke samenwerking tussen gemeente, ondernemers, verenigingen en vrijwilligers onder leiding van de stichting Stadsmarketing hard gewerkt aan dit platform. Een platform waar iedereen terecht kan voor IJsselsteinse dienstverlening en activiteiten. 

Volop in ontwikkeling 

De site blijft in ontwikkeling. Ondernemers en organisaties nemen zelf het beheer ter hand onder regie van Stichting Stadsmarketing. Samen wordt ingezet op optimalisatie en stappen voor een verdere integratie van o.a. sociale media.

Volg ons op social media
Blij je te zien in IJsselstein