gerrit-christiaan-de-gier-p1120.jpg
Nieuws

Stadsorganist voor IJsselstein

Tijdens het Zomerorgelconcert op zaterdag 14 juli wordt Gerrit Christiaan de Gier door wethouder Peter Bekker benoemd tot stadsorganist van IJsselstein.

Na afloop van het concert is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk, een kopje koffie of thee te drinken en Gerrit Christiaan de Gier te feliciteren met deze nieuwe functie.

Het Zomerorgelconcert in de Oude St. Nicolaaskerk begint om 14.30 uur.
Gerrit Christiaan de Gier brengt werken ten gehore van Johann Sebastian Bach, Anthoni van Noordt, Henry Purcell, Klaas Jan Mulder, Wilhelm Rudnick, ( improvisatie ) Gerrit Christiaan de Gier en Charles Villiers Stanford.

De functie van stadsorganist 

Sinds 2000 zijn steeds meer Nederlandse steden zich bewust van het belang van cultureel erfgoed zoals monumentale orgels en heeft de functie van stadsorganist een nieuwe impuls gekregen. Vanwaar die sterke groei? Nederland telt zeer veel historische orgels en het is van groot belang dat deze voor een groot publiek kenbaar worden gemaakt dan alleen voor begeleiding tijdens de liturgie.  

Haarlem had in de vijftiende eeuw al een stadsorganist. Sinds 1980 zijn ruim 25 stadsorganisten benoemd, waaronder ook in onze omgeving.  

IJsselstein telt drie orgels binnen haar muren: het Van Vulpen-orgel (1970) in de Oude of Nicolaaskerk, het Maarschalkerweerd-orgel (1908) in de St. Nicolaasbasiliek en het Berg & Van der Wendt-orgel (1966) in de Ontmoetingskerk. In de afgelopen jaren hebben veel orgelconcerten plaatsgevonden in de twee hoofdkerken. Met de benoeming van Gerrit Christiaan de Gier tot stadsorganist van IJsselstein komt er een vast aanspreekpunt voor de orgelcultuur. De heer de Gier heeft een (inter)nationale reputatie als concerterend organist opgebouwd, cd’s opgenomen - ook in het buitenland - en kent de drie orgels in onze stad goed. 

Het belang van een IJsselsteinse stadsorganist is meervoudig. De heer De Gier wordt vanuit de gemeente het aanspreekpunt met betrekking tot orgels in IJsselstein.
Naast de kerkelijke binding is de culturele inzet van orgels van groot belang. Het ligt in de bedoeling (solo)concerten te organiseren, ook met gastorganisten en andere gastmusici die verbinding met het orgel zoeken. Verder worden er workshops gehouden; de eerste was op 27 januari 2018 in de Basiliek. Ook is er ruimte voor educatieve bezoeken of excursies.

IJsselstein kan trots zijn op deze benoeming!

Volg ons op social media
Blij je te zien in IJsselstein