weekmarkt-19a1978-1.jpg
Nieuws

Weekmarkt op 't Podium

De ondernemers in IJsselstein hebben de wens uitgesproken met de weekmarkt terug te willen keren naar de binnenstad. Het college van Burgemeester en Wethouders onderkent dat ondernemers het zwaar hebben in deze tijd en heeft aangegeven dat zij mee wil werken aan een plan van alle partijen als het plan voldoet aan de Corona-maatregelen.

Door de markt terug te verplaatsen naar de krappe binnenstad zal de drukte, die er al is, alleen maar verder toenemen als gevolg van het winkelend publiek dat de markt bezoekt. Dat betekent een toename van loopgedrag en wandelend publiek en wachtende mensen voor een marktkraam.

Het college heeft geconstateerd dat het door de ondernemers opgestelde plan in theorie weliswaar rekening houdt met de afstandseis, maar dat het zeer de vraag is of in de praktijk mensen in de krappe binnenstad de gelegenheid hebben om voldoende afstand te houden. Daarnaast geldt momenteel de oproep dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven en drukte moeten vermijden.

De markt nu terug laten keren naar de binnenstad heeft als gevolg een drukte die niet gewenst is in het belang van de volksgezondheid; ook wil de gemeente niet het signaal afgeven drukte te willen bevorderen.

Het college heeft derhalve, alles afwegende, besloten de markt op het Podium te handhaven en voorzieningen te treffen zoals stormankers, verlichting e.d. om de markt daar ook bij slechter weer veilig te kunnen houden.

Het college heeft aangegeven dat het plan om de markt terug te laten keren naar de binnenstad aan een aantal voorwaarden dient te voldoen op de punten van volksgezondheid en veiligheid. Belangrijk is dat het plan en het besluit passen binnen de maatregelen, zoals die landelijk en/of regionaal zijn afgekondigd. Zo moet er altijd voldaan kunnen worden aan de afstandseis van 1,5 meter. In de praktijk gaat het dan om de wijze waarop het  winkelend publiek onder alle omstandigheden de 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. 

Daarbij is het aantal besmettingen de afgelopen periode zodanig gestegen dat we op dit moment op het niveau “zeer ernstig” verkeren en dat we spreken van een tweede golf.

Daarmee kan geconcludeerd worden dat het plan alleen haalbaar is op het moment dat iedereen zich houdt aan de afgekondigde maatregelen. Dat men de 1,5 meter strikt in acht neemt, alleen naar buiten gaat als het strikt noodzakelijk is, boodschappen alleen doet en niet met meerdere personen. Een dergelijk beeld ziet het college in de binnenstad van IJsselstein thans niet voor zich.

Volg ons op social media
Blij je te zien in IJsselstein