Jumelage Comité IJsselstein - Herentals
Ontmoeten

Jumelage Comité IJsselstein - Herentals

Uitwisseling met Herentals
Jumelage IJsselstein

JUMELAGE COMITE IJSSELSTEIN - HERENTALS

De geschiedenis van de jumelage tussen IJsselstein en Herentals  begon in 1975, zoals bleek uit een recent onderzoek van vele documenten in het archief RHC in Oudewater

Zo kreeg was er een brief van de toenmalige burgemeester Timmermans  van IJsselstein aan zijn ambtgenoot De Peuter in Herentals, waarin hij rept hij over zijn prettig bezoek aan Herentals in 1975. 

Daarnaast werd door het bekijken van een ander document duidelijk dat er in dat jaar een Hollandse week plaats vond in de Zandstraat in Herentals. Ook bleek dat jaar het 5 mei-comité uit IJsselstein een bezoek gebracht te hebben aan Herentals evenals het IJsselsteinse muziekkorps Excelsior en zijn de gemeenteraadsleden van Herentals in 1975 naar IJsselstein gegaan en hebben daar enkele IJsselsteinse projecten bezocht.

Deze initiatieven hebben geleid tot een verdere samenwerking tussen de beide gemeentes met de oprichting van burgercomités en uiteindelijk een formele bekrachtiging van de Jumelage door de beide raden in een gemeenschappelijke vergadering op 24 april 1982 in het oude stadhuis van IJsselstein.

De Jumelage Comités van Herentals en IJsselstein geven namens de colleges van de beide steden uitvoering aan deze overeenkomst door het organiseren van uitwisselingen met verenigingen en organisaties op de gebieden van sport (scouting), kunst, cultuur, onderwijs, zorg en welzijn.

Het Jumelage Comité is samen met het Jumelage Comité uit Herentals druk bezig met het voorbereiden van het Herentals weekeinde op 23 en 24 mei 2020 in IJsselstein ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum van de jumelage.

De leden van het Jumelage Comité IJsselstein – Herentals zijn:

Mw. C. Post: voorzitter

Dhr. F. den Brok: Onderwijs, onderwijs@herentals.nl

Dhr. R. Meijne: Sport, sport@herentals.nl

Dhr. F. Haas: Zorg en Welzijn, zorg-welzijn@herentals.nl

Mw. L ter Horst: Cultuur, kunst-cultuur@herentals.nl

Dhr. T. Voorendt: Financiën, penningmeester@herentals.nl

Dhr. J. de Wit, vertegenwoordiger namens de gemeenteraad


Dit zijn onze contactgegevens

Blij je te ontmoeten in IJsselstein!