christa-de-jong-ontwapenend-zoet-2020.png
Nieuws

Vredeswapens

Vredeswapens | Een project van Christa de Jong 
Christa de Jong is derdejaars student Fine Art and Design in Education aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). Tijdens haar stage in 2019 ontwikkelde zij een eigenzinnig project voor middelbare scholieren: Maak een vredeswapen. Het resultaat is tot en met vrijdag 31 juli te zien in Bibliotheek Lek & IJssel te IJsselstein. 

Kunsteducatie en de relatie tussen jongeren en wapens 
De Jong deed het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek naar de relatie tussen wapens en jongeren. Diepgravende interviews met leerlingen, wapenexperts en docenten leidden tot een overtuigende lessenserie. Zij constateerde dat wapens en, in bredere zin, geweld onderwerpen zijn die vaak onbesproken blijven op scholen. Dat is opmerkelijk gezien het feit dat wapens een belangrijke rol spelen binnen de populaire cultuur waar jongeren dagelijks mee te maken hebben. Het is De Jong’s overtuiging dat we het thema niet uit de weg moeten gaan. 

Een wapen is een middel om mee te dreigen en te doden. Wellicht om groter onrecht te voorkomen, maar toch: wapens doden. Een vredeswapen doet het helemaal anders. Is het dan nog wel een wapen?  

Met deze vragen in hun achterhoofd gaan jongeren aan de slag met het lesprogramma Maak een vredeswapen.  

De opdracht leverde originele en aangrijpende kunstwerken op. Christa de Jong ontwikkelde een Lesbrief bij haar project en ging de samenwerking aan met Stichting Vredeseducatie. De Lesbrief is landelijk beschikbaar voor CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en andere kunstvakken in het voortgezet onderwijs en jeugd- en jongerenwerk. Ook worden de Vredeswapens op verschillende plekken geëxposeerd.  

Museum IJsselstein (MIJ) heeft de primeur van deze tour, met een presentatie in de bibliotheek. De Jong's thematiek sluit zowel goed aan bij MIJ’s huidige expositie Bezet & Vrij, als bij de zomertentoonstelling Empathie | Geen mens is een eiland. In de bibliotheek zijn niet alleen werken te zien die De Jong zelf maakte, maar ook van de leerlingen van haar stageschool in Harderwijk. De Vredeswapens zijn te zien tot en met vrijdag 31 juli.  

Praktische informatie
Meer informatie over de tentoonstelling vind je op de website van Museum IJsselstein,
Satellietlocatie Bibliotheek Lek & IJssel 
Bezoekadres: Overtoom 7, 3401 BK IJsselstein  
Telefoon 030 - 688 6800  
Openingstijden bibliotheek 
Openingstijden museum (Walkade 2): woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur  

Volg ons op social media
Blij je te zien in IJsselstein