benschopperpoort-kees-van-der-lee-.jpg
Faciliteren

Stichting Stadsmarketing IJsselstein

Ontmoet elkaar in IJsselstein
Stichting Stadsmarketing IJsselstein

Doel van de stichting

- lJsselstein als merk in de markt zetten met als doel meer bezoekers naar lJsselstein te krijgen; 
- het verhogen van de aantrekkelijkheid van de stad lJsselstein in het algemeen en de binnenstad in het bijzonder'
- het bevorderen van de leefbaarheid en/of veiligheid en/of ruimtelijke kwaliteit in de stad van lJsselstein in het algemeen en de binnenstad in het bijzonder;
- het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en bevorderlijk kunnen zijn.

De notitie "lJsselstein als merk in de markt" (20 mei 2016) wordt als uitgangspunt genomen om de doelstellingen te realiseren. 

Samenwerking

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door samenwerking met alle stakeholders, zoals onder andere maar niet beperkt tot:
- ondernemer(s) detailhandel, horeca, zzp'ers, grootbedrijf en MKB
- organisaties actief in de Kunst en Cultuur
- ondernemingsvereniging(en) en de vereniging BIZ lJsselstein
- vastgoedeigenaren/woningbouwverenigingen/projectontwikkelaars 
- organisatoren van evenementen
- Uitbureau
- gemeente lJsselstein
- zorginstellingen waaronder Pulse
- sportverenigingen en verenigingsleven in het algemeen


Bestuur

Tino Scholman (voorzitter)
Franca van Winkel (secretaris)
Paul Rockx (penningmeester)
Bert Murk
Menno Callaars
Rogier van Kleef
Edgar van Alphen
Corné Mulder

Contact

Vragen van aanbieders via: info@ontmoetelkaarinijsselstein.nl

Vragen van consumenten via: info@uitinijsselstein.nl

Toolkit Ontmoet elkaar in IJsselstein

Het beeldmerk 'Ontmoet elkaar in IJsselstein' is beschikbaar voor gebruik. Download hier de toolkit met de bestanden. 


Blij je te ontmoeten in IJsselstein!